І. Реферати

1. Комп’ютерна технологія обліку праці та її оплати в рослинництві.

2. Комп’ютерна технологія обліку праці та її оплати в тваринництві.

3. Комп’ютерна технологія обліку праці та її оплати адміністративно-управлінського персоналу.

4. Комп’ютерна технологія обліку праці та її оплати в промислових виробництвах.

5. Комп’ютерна технологія обліку основних засобів.

6. Комп’ютерна технологія обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі.

7. Комп’ютерна технологія обліку розрахункових операцій.

8. Комп’ютерна технологія обліку витрат і виходу продукції рослинництва.

9. Комп’ютерна технологія обліку витрат і виходу продукції тваринництва.

10. Комп’ютерна технологія обліку витрат і виходу продукції в промислових виробництвах.

11. Комп’ютерна технологія обліку витрат на утримання І. Реферати і експлуатацію МТП.

12. Комп’ютерна технологія обліку виконаних робіт вантажного автотранспорту.

13. Комп’ютерна технологія зведеного обліку і звітності.

14. Комп’ютерна технологія обліку готової продукції і її реалізації.

(теми можуть бути розширені)

Рекомендована структура реферату

Вступ

1. Характеристика об’єкту комп’ютеризації

2. Інформаційна система ділянки обліку

- характеристика вхідної інформації (змінної і НДІ),

- характеристика вихідної інформації (вихідних регістрів – машинограм)

3. Технологія ведення обліку в умовах автоматизації

Висновки

Література

Додатки (первинні документи, регістри аналітичного і синтетичного обліку)


documentayngfrl.html
documentayngnbt.html
documentayngumb.html
documentaynhbwj.html
documentaynhjgr.html
Документ І. Реферати