Практичні завдання. Завдання 1.Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.

Завдання 1.Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.

Термін Визначення
а)структура споживання ресурсів 1. Пов'язує пакети робіт з організаціями-виконавцями. Використовується для контролю відповідності розподілу ролей цілям проекту.
б)організаційна структура виконавців 2. Ієрархічно побудований граф, який фіксує необхідні на кожному рівні ресурси. Використовується для аналізу засобів, необхідних для досягнення цілей та підцілей проекту.
в)матриця відповідальності 3. Схема цілей, підцілей по рівнях. Основне правило розбиття-повнота: кожна мета верхнього рівня повинна бути представлена повним набором підцілей
г)дерево рішень 4. У цій схемі керівник - нульовий рівень. На нижчих рівнях - відділи, необхідні для функціонального управління роботами. Мета даної структури Практичні завдання. Завдання 1.Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці. - визначити виконавців, відповідальних за виконання робіт.
д)дерево цілей 5. Включає дві ієрархічні схеми, які між собою пов'язані певним чином: ієрархія виробів та ієрархія робіт. Нижній рівень ієрархії робіт відповідає пакетам робіт, які необхідні при розробці сіткового графіка.
е)сіткова модель 6. Складається на основі СПР і ОСВ, дерева цілей і робіт, таким чином, що утворюють сітковий графік вузлових подій. Це забезпечує можливість проведення ефективного контролю.
є)дерево робіт 7. Ієрархічний граф, який фіксує вартість елементів проекту на кожному рівні.
ж) структура витрат 8. Схема задач оптимізації багатокрокового процесу реалізації проекту. Гілки дерева відображають події, які можуть мати місце, а вузли ("вершини") - точки, в Практичні завдання. Завдання 1.Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці. яких виникає необхідність вибору.

Завдання 2.На основі теоретичного матеріалу розділу розробіть схеми структурно моделей проекту ("дерево цілей", "дерево ресурсів").

Тема 5. Формування і розвиток проектної команди

1. Психологічні аспекти проект - менеджменту.

2.Управління конфліктами в проекті.

3.Створення проектної команди.


documentaymzctt.html
documentaymzkeb.html
documentaymzroj.html
documentaymzyyr.html
documentaynagiz.html
Документ Практичні завдання. Завдання 1.Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці.