Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів

1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі - міський бюджет), та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:

i - бюджет міста районного значення, села, селища чи селища міського типу (далі - бюджет місцевого самоврядування);

r - зведений бюджет району;

m - зведений бюджет м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі - зведений бюджет міста).

3. Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів надається з районного бюджету або міського бюджету бюджетам міст районного значення, сіл, селищ, чи коштів, що передаються з цих бюджетів до районного (міського) бюджету, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (Di), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai) за такою формулою:

Ti = ai х (Vi - Di),

де ai - коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до районного (міського) бюджету, що має індивідуальне значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування в межах від 0,6 до 1. Право на визначення величини Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів та застосування такого коефіцієнта надається відповідній райдержадміністрації або виконавчому комітету міськради м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі - виконавчий комітет міськради) в розрізі бюджетів місцевого самоврядування виходячи з обсягів нарощування ними фактичних надходжень доходів за останні бюджетні періоди.

Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів

4. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів (Di), формується з надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів), закріплених за Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів цим бюджетом відповідно до статей 64 - 66 Бюджетного кодексу України.

5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) бюджету району (міста), бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за цими бюджетами (Dizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (міста), врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту та його розподілу між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (міста), на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:Dizak = Ki х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Du5 / (Nu1 + Nu2 + Nu3) + Dw,

де Ki - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), що визначається за такою формулою:

Ki = [((Di Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів1 + Li1) х ei1 / S ((Di1 + Li1) х ei1)) х Nu1 + ((Di2 + Li2) х ei2 / S ((Di2 + Li2) х ei2)) х Nu2 + ((Di3 + Li3) / (Du3 + Lu3)) х Nu3] / (Ni1 + Ni2 + Ni3);

Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (міста) та бюджетом місцевого самоврядування, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (міста) та бюджетом місцевого самоврядування, за Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів відповідні роки базового періоду;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);

Du5 - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (міста), на плановий бюджетний період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу;

ei1, ei2 - коригуючі коефіцієнти, розраховані (з шістьма знаками після коми) для зведеного бюджету району (міста) та бюджетів місцевого самоврядування, застосовується до 2002 і 2003 років базового періоду і визначаються як відношення індексу Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів відносної податкоспроможності бюджету району (міста), бюджету місцевого самоврядування на базі очікуваних обсягів доходів у 2005 році (Ki4) до індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, розрахованого виходячи з фактичних надходжень коштів від доходів, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, у відповідному базовому році (Ki1, Ki2) за такими формулами:

ei1 = Ki4 / Ki1, ei2 = Ki4 / Ki2,

де Ki1 = ((Di1 + Li1) / (Du1 + Lu1)) х Nu1 / Ni1, Ki2 = ((Di2 + Li2) / (Du2 + Lu2)) х Nu2 / Ni2, Ki4 = [(Di4 / Du4) / (Ni3 / Nu3)];

Di4, Du4 - очікуваний обсяг доходів (кошика доходів) за 2005 рік, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці.

(пункт 5 в редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 29.12.2005 р. N 1306)

6. У разі зміни порядку надходження доходів, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, відповідне коригування фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється у відповідному бюджетному періоді.


documentaynkmqb.html
documentaynkuaj.html
documentaynlbkr.html
documentaynliuz.html
documentaynlqfh.html
Документ Загальні положення. 1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів